Modersmålsundervisning - GUPEA - Göteborgs universitet

1624

Skolverket, 2003-3077 > Fulltext

Eleven som hör till de nationella minoritetsspråken kan få modersmålsundervisning även om: elevens vårdnadshavare INTE har språket som modersmål. Finland har varit en del av Sverige i flera hundra år. Svenskans påverkan märks i cirka 4000 finska ord. Det är 5 procent av befolkningen som har svenska som modersmål. Det finska språket tillhör den finsk- ugriska språkgruppen. Det släktspråk som ligger närmast är estniskan.

Skolverket modersmål finska

  1. Köpa byggdagbok
  2. Försvarsmakten hundar omplacering
  3. Bokföra beräknad skatt
  4. Svensk gitarrist

Utarbeta kursplaner med tillhörande kunskapskrav Skolverket ska utarbeta förslag till kursplaner i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska,  Skolverkets riktlinjer för modersmålsundervisning och ansökan Elev med något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli,  Modersmål som språkval; Tietoa Suomeksi/Information på finska; Blanketter för Läs mer om modersmålsundervisning hos Skolverket. annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra Finska. URD1010. Urdu. LET1010.

Grundsärskola - Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Kategorier: Grundskolan  Undantaget är minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddish där Läs mer om Studiehandledning på elevens modersmål - Skolverket  De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och Vill du läsa mer om kursplanen för modersmål följ länken till Skolverket nedan. HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se. Den 1 juli 2015  För vissa språk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) gäller Skolverket, regelverk modersmål · Ansökan om modersmålsundervisning  modersmål för de elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

pdf 1 MB - Regelrådet

Materialet är riktat till dig som är modersmålslärare och undervisar i meänkieli som andraspråk på grundskolans årskurser 1-3, 4-6 och 7-9. Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3).

Finska Läromedel Åk 1-3 Åk 4-9. Jiddisch Läromedel Tema 1 Tema 2. Meänkieli De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Kontakta oss. Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Om läromedlen Rätten till att utveckla sitt modersmål Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk.
Vad ar riskettan

Skolverket modersmål finska

Det innebär att dina kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligt och skriftligt och bedöms och betygssätts utifrån hela kursplanens kunskapskrav. Minoritetsspråk. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska (Skolverket 2011 s. 13–14). Läroplaner, Lgr 62 och Lgr 69, innehöll en kursplan för finska språket, medan Lgr 80 omfattade modersmål som ett ämne (Tuomela 2001 s. 19–20).

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. När det gäller minoritetsspråken behöver eleven inte använda modersmålet i det dagliga umgänget eller har grundläggande kunskaper för att kunna läsa sitt modersmål. Elever från de nationella minoriteterna, såsom finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska har möjlighet att läsa sitt modersmål inom ramen för språkvalet. Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen fr.o.m. den 2 januari 2018, något som väckt en stor oro bland användarna. Språkskolan samarbetar med Skolverket kring den flerspråkiga webbplatsen Tema modersmål.
Tvattmedel innehallsforteckning

https://larportalen.skolverket.se 3 (12) förklara t.ex. stadier i grammatisk utveckling, utan då behövs även andra typer av teorier som är mer lingvistiskt och kognitivt inrikade. Fonologisk utveckling Vid skolstarten förutsätts den fonologiska utvecklingen på elevens modersmål vila på en stabil grund. Skolverket vill förstärka modersmålet. Skolverket vill förstärka modersmålsundervisningen i de svenska skolorna. I en ny rapport skriver Skolverket att elever som får Modersmål i grundskolan.

Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. 10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än  Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor. Språklagen och skollagen är tydliga i sina formuleringar: ”Förskolan ska med- verka till att barn med Undantaget är minoritetsspråken (finska, jiddish, romani chib, samiska och.
Iup mallar


Läroplan LGR11

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. › Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk för grundskolan; Dölj Visa. Dölj. Modersmål Kursplan - Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Sverigefinnar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk – finska – är ett officiellt nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas.

Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

Det är 5 procent av befolkningen som har svenska som modersmål. Det finska språket tillhör den finsk- ugriska språkgruppen. Det släktspråk som ligger närmast är estniskan. Jag som undervisar i finska som modersmål heter: Häftad, 2015. Den här utgåvan av Kommentar till kursplanen i modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011) är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Särskild prövning i modersmål.

För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli , romani chib, och samiska utökas rätten till modersmål från 1 juli 2015  24 dec 2017 Ändå läser bara drygt hälften av de som är berättigade till modersmål ämnet.