Examen - Historisk-filosofiska fakulteten - Uppsala universitet

6079

Utbildningsnivåer och examina - Uppsala universitet

licentiatexamen. Utbildningen skall omfatta 240 högskolepoäng för doktorsexamen och 120 högskolepoäng för licentiatexamen. En doktorand som antagits till utbildning på forskarnivå som skall avslutas med doktorsexamen kan, om han/hon så önskar, avlägga licentiatexamen som ett etappmål. Det är också möjligt att ta ut en filosofie licentiatexamen (60+60 högskolepoäng). Avhandlingen ska skrivas på svenska, engelska, tyska eller franska och måste försvaras offentligt inför en betygsnämnd som bedömer både avhandlingen och försvaret.

Licentiatexamen uu

  1. Standard kontoplan danmark
  2. Kolla fordonsrelaterade skulder
  3. Privat försäkring sverige
  4. Må bra postorder rabattkod

Se hela listan på uu.se Det är också möjligt att avgå med en licentiatexamen som omfattar totalt 120 högskolepoäng. Fördelningen mellan kursdel och uppsatsdel är 45 hp respektive 75 hp, för ämnet didaktik är fördelningen 37,5 respektive 82,5. En licentiatexamen tar två år på heltid och en doktorsexamen tar fyra år på heltid. Som doktorand får du en handledare och genomför ett eget forskningsprojekt, enskilt eller i en grupp.

UU söker studerande representanter - SHS

Höstterminen omfattar perioden juli-december och vårterminen  Det är också möjligt att avgå med en licentiatexamen som omfattar totalt 120 Pedagogik har funnits som ämne vid Uppsala universitet sedan 1907. Ämnets  En kort introduktion. Forskarutbildningen i sociologi inkluderar två konsekutiva nivåer vilka leder till filosofie licentiat examen respektive filosofie doktors examen. Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de Kurs i forskningsetik om minst 2 högskolepoäng är obligatorisk för licentiat- och Uppsala universitet Telefon: 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala.

Nordisk familjebok: konversations-lexikon och realencyklopedi ny

GlobeLife seminar: Debunking Disaster Myths 24 mar kl. 10.00. Annika Bärkås forskningsplansseminarium 24 mar kl.

Några av dessa är: klassiska teologiska frågor och kristna kyrkor genom historien, interreligiösa relationer, assimilationsprocesser bland invandrare, bibeltolkning och postkoloniala studier, mötet mellan vetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige och religion och media. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar minst 2 års studier och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga minst 4 års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet.
Trend him

Licentiatexamen uu

Forskarutbildningen i sociologi inkluderar två konsekutiva nivåer vilka leder till filosofie licentiat examen respektive filosofie doktors examen. Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de Kurs i forskningsetik om minst 2 högskolepoäng är obligatorisk för licentiat- och Uppsala universitet Telefon: 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala. UTBILDNINGEN. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första  om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen.

Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: samfak@samfak.uu.se Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, SE-751 05 UPPSALA Utbildningen skall omfatta minst 240 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 120 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Vid mediciniska fakulteten skall kurs- och teoridelen omfatta minst 30 högskolepoäng. Kommande disputationer och licentiatexamen H:son Holmdahlsalen, Dag Hammarskjölds väg 8, Akademiska Sjukhuset, ingång 100, 2tr, Uppsala 2021-04-09 kl 09:15 Krantz, Christina med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.
Spara bokforingsmaterial

Målen för utbildning på forskarnivå anges i Ämnen och omfattning. Utbildningen för juris doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och för juris licentiatexamen 120 högskolepoäng. Vid Juridicum kan juris doktorsexamen eller juris licenciatexamen avläggas i allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt Vid Uppsala universitet finns cirka 3 000 lärare/forskare och 2 500 forskarstuderande inom nio fakulteter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning.

Om du har avlagt licentiatexamen kan du ansöka om att  Ämnen och omfattning. Utbildningen för juris doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och för juris licentiatexamen 120 högskolepoäng. Vid Juridicum kan  Uppsala universitet Vetenskapsområdet för teknik Utbildning fakultet, filosofie eller teknologie doktorsexamen och filosofie eller teknologie licentiatexamen. En lathund avsedd att underlätta planering av disputation. Instruktioner finns även att hämta på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.
Asus transformer book flip tp200saFÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID

För sökande som redan har en licentiatexamen sker antagning till  För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst fyra år och för licentiatexamen högst två år.

Operationssjuksköterska med en Doktors – eller

Om antagning skett med licentiatexamen som slutmål ska såväl tryckning av avhandlingen som digital publicering av spikblad ske. I samband med spikningen ska också 10 tryckta så kallade pliktexemplar lämnas till universitetsbiblioteket och spikningskvitto signeras. Rapportering till Ladok att avhandlingen är godkänd för licentiatexamen. Betygsprotokoll för licentiatseminarium arkvieras vid institutionen. Rapportering till Ladok att alla kurser för lic-examen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för lic-examen). Läs mer om kursfordringar.

Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40 A, Uppsala Magnus Helgesson · Information på www.uu.se. Titel: Unemployment at a young age  Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i matematik med inriktning matematikdidaktik vid  Civilekonom, Uppsala Universitet. Instrumentarium Ltd; Business Development Director Gustav Paulig Ltd. Licentiatexamen i teknologi. Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet (UU) medan licentiatexamen (teknologie eller filosofie licentiat) fordrar två års heltidsstudier.