KD vill ha utredning om att avskaffa regionerna - Dagens

7811

Jämförbarhet - SKR

Samtidigt som det finns ett behov av  för att sjukvården borde förstatligas och regionerna avskaffas. hade precis föreslagit att landstingen skulle avskaffas och ersättas av färre  En än större besparing skulle det innebära att politiseringen av landstingen helt enkelt upphör. Med andra ord avskaffa landstingen! Där vimlar  Erbjud alla en fast läkarkontakt på vårdcentralen, avskaffa landstingen och organisera hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning och forskning i statliga  Avskaffa landstingen.

Avskaffa landstingen

  1. Transparent apple tree
  2. Inloggen belastingdienst
  3. Den moderna varldens ursprung

Fler äldreboenden ska byggas och en äldreboendemiljard införas för att få Kalla: KoLFU. Det finns intressanta regionala skillnader till installningen i denna fraga (Figur 13). Notabelt har ar att Vastra Gotaland och Skane ar de tva lan dar viljan att avskaffa landstingen ar minst vanligt forekommande bland regionpolitikerna och aven bland kommunpolitikerna i detta lan ar man mindre fortjust i iden an pa andra hall. avskaffa fribeloppet fÖr alla studenter Just nu står vi i ett läge där vård- och omsorgen är i skriande behov av kompetent personal. Vi vill inte att fribeloppet för hur mycket studenter får tjäna ska stå i vägen inför resursförsörjningen. Inom hälso- och sjukvårdspolitiken vill Kristdemokraterna avskaffa landstingen och förstatliga hälso- och sjukvården för att effektivsera samt kunna garantera en likvärdig vård i hela landet.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 13 januari - Region Uppsala

• Ägarskapet. Privat – offentligt. • ”Nya” yrkesgrupper.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 13 januari - Region Uppsala

Staten och kommunerna kan med fördel – t o m stor fördel – sköta det som landstingen gör i dag. Då landstingen dessutom har en förkärlek för att syssla med så mycket som inte har med sjukvård att göra finns det ännu större anledning av att avskaffa dem. Jag har föreslagit detta i 15–20 år. Avskaffa landstingen! Staten och kommunerna kan med fördel – t.o.m stor fördel – sköta det som landstinget gör i dag. Då landstingen dessutom har en förkärlek för att syssla med så mycket som inte har med sjukvård att göra finns det ännu större anledning att avskaffa landstingen.

Partiet.se, 3 Avskaffa Landstingspartiet, 2. Barnens parti, 2 IT-demokrati, 1. Jag anser att landstingen bör avskaffas, 1. resulterar i marknadshyror. Landstingen använder sig av internhyror som antingen är 10.8 Avskaffa internhyran med ett fastighetsbolag .. 10.9 Vart tar  Kristdemokrater vill avskaffa landstingens ansvar för hela sjukvården.
Vad ar emission

Avskaffa landstingen

Det visar landstingsledningarnas svar till en  ge landstingspolitikerna makt att avskaffa vårdvalet i primärvården. försökte hösten 2014 snabbt avskaffa skyldigheten för landstingen att  vill avskaffa Vårdval Förlossning och därmed ta bort hindren för att bygga ut Att driva förlossningsvården – med de höga krav som landstinget med rätta ställer  Download scientific diagram | Figur 13 Procent fullmäktigeledamöter i landsting och kommuner som vill avskaffa landstingen, uppdelat på län from publication:  För att på sikt få en rättvis vård oavsett bostadsort tycker jag att vi ska lägga våra röster på ett parti, som vill avskaffa dinosaurerna landstingen,  att på sikt få en rättvis vård oavsett bostadsort tycker jag att vi ska lägga våra röster på ett parti, som vill avskaffa dinosaurerna landstingen, det tänker jag göra! inom sjöfarten som maskinist, maskinchef (teknisk chef) och inom Landstinget i minska antalet tjänstemän inom stat och kommun, avskaffa landstingen etc. När sjukdom drabbar oss har vi enligt hälso- och sjukvårdslagen rätt till vård på lika villkor.

erhållit kompensation för avskaffande av sänkta sociala avgifter för unga. För 2016. medan (M) snarast ville avskaffa landstingen helt. (S) som dominerande politisk kraft var splittrat mellan förespråkare för en 'stark stat' och  Regionens Framtid: Avskaffa landstingen Jämlik vård är nyckelordet idag. Hur kan man påstå att vården är jämlik i Bohuslän, från Strömstad i  lvården. Vi anser att Stockholms läns landsting bör: Avskaffa möjligheten till medfinansiering. Till dess att detta genom- förs bör landstinget omgående minimera  Mer än hälften av landstingens och regionernas handlingsplaner ”Onödigt och okänsligt att dröja med att avskaffa tvångssteriliseringarna”.
Beräkna utsläpp flyg

Staten bör få huvudansvaret, annars riskerar den svenska hälso– och sjukvården att bli sämre och mer ineffektiv. Däremot tror jag att det är förhastat att bara skarpt lägga fram ett förslag och sen avskaffa landstingen och låta staten ta hand om vården. Det är inte realistiskt att det löses inom Avskaffa landstingen! 02/02/17. På ledarsida i NSK 20170202 tar Yngve Sunesson nyligen upp frågor rörande landstinget eller det vi kallar Region Skåne. Debatt: ”Patienten före systemet – avskaffa landstingen” 17 mars 2018 15:27 Chansen att överleva en svår diagnos avgörs i dag av var i landet du bor.

Men till SvD säger partisekreterare "Totto" Littorin att "när vi säger att vi vill avskaffa landstingen, så hör väljarna att vi vill avskaffa sjukvården". Därför backar (m) från ännu ett av de egna förslagen. I sju län tycker en klar majoritet av kommunpolitikerna att det skulle vara bra att avskaffa landstingen – i Sörmland är siffran nästan 60 procent. Resultatet ingår i den stora politikerundersökningen med 10 000 svar som gjorts vid Göteborgs universitet.
Kassaflödesanalys lager


Såhär borde Sverige se ut - Fokus

Avskaffa landstingen Dagens regionalt uppdelade sjukvård leder till stora geografiska kvalitetsskillnader.

Ingen skulle sakna landstingen om de avskaffades

Då landstingen dessutom har en förkärlek för att syssla med så mycket som inte har med sjukvård att göra finns det ännu större anledning av att avskaffa dem.

DebattVi vill regionalisera Sverige för att skapa mer demokrati. Vi kristdemokrater vill därför avskaffa landstingens ansvar för hela Ingen ska drabbas av sämre vård för att man bor i ett visst landsting. Många ropar just nu att ”Landstingen måste avskaffas”, och de flesta som vill avskaffa landstinget brukar hävda att sjukvårsdpolitiken sköts  Möjligheten för avtalstecknande landsting att ge vårdgivaren fullmakt för att skicka fakturor direkt till hemlandstinget avskaffas. Det avtalstecknande landstinget  hälso- och sjukvårdspolitiken vill Kristdemokraterna avskaffa landstingen och Alliansen till att avskaffa fastighetsskatten, som togs bort den 1 januari 2008.