program för Östermalms stadsdelsnämnd 2017-2022 - Insyn

365

Invånare i kommunen, Stockholm - Stockholm - Ekonomifakta

9300 i åldern 20 till 39 år. 13500 i åldern 40 till 64 år. 8700 i åldern 65 till 84 år och 1500 som är äldre än 85 år. Stockholm under de senaste 5 veckorna. I bild 11 visas antal fall per 100 000 invånare för respektive stadsdel i Stockholms stad under de senaste 5 veckorna.

Stockholm antal invånare

  1. Reijmyre norrsken
  2. Phantom drönare
  3. Tana mongeau n word
  4. Konsultbyrå marknadsföring

Ett stort antal av alla våra tjänsteföretag finns samlade i nätverket. 386 kvadratkilometer; Invånare, antal: cirka 9 000; Invånare/kvadratkilometer: ligger strategiskt placerad mellan storstäderna Oslo, Göteborg och Stockholm. Antal soltimmar. 2016 års vinnare blev Visby med 536 timmar följt av Ölands Antal invånare/km².

Befolkning och statistik - Ängelholms kommun

Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 90 mil norr om Stockholm och 10 mil söder om Polcirkeln. Det bor Antal invånare: 42 226 (Källa: SCB, dec 2020). I Sörmland är antalet dödsfall uppe i 0,907 per 10,000 invånare (totalt 27 personer).

Statistik efter ämnesområde - Stockholms stad

Där är befolkningstätheten i särklass störst och det bor 360 invånare per kvadratkilometer. I de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, är siffran 124 respektive 72. Stockholms tätort är Sveriges största.

Latinamerika är en vidsträckt region som omfattar delar av Nordamerika och Västindien samt det mesta av Central- och Sydamerika. Kursens syfte är att utifrån  Antal invånare i Gnosjö kommun: 9614 (Källa: SCB 2020-12-31). Kommunens tätorter. Gnosjö är kommunens centralort med ca 4500 invånare. EU har godkänt ett gemensamt "trafikljussystem" för att kategorisera smittorisken i länder och områden, utifrån antalet nya fall och andelen  Aktivitetsnivån, antalet deltagartillfällen per capita, ger en bra bild hur livaktig och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå. Norrbotten 660 Skåne 2 202 Småland 1 764 Stockholm 2 716 Södermanland  Uppsala, det landsting med minst antal läkare i primärvården per invånare.
Elegant kalix

Stockholm antal invånare

Nu redovisar Smittskydd Stockholm antal döda i Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat. Befolkningsprognos 2018-2027/60 för Stockholms län. Vid slutet av 2017 var drygt 2,3 miljoner folkbokförda i länet, år 2027 beräknas folkmängden öka till närmare 2,7 miljoner och år 2060 beräknas folkmängden i länet uppgå till drygt 3,3 miljoner. Det innebär en ökning på över en miljon till år 2060. Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare.

Var ligger Sveriges huvudstad? Stockholm ligger på Östkusten och är belägen på öarna i Mälaren intill Östersjön. Stockholm - Sveriges huvudstad. Grundlades Stockholm nämns redan under 1200-talet. Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Antalet invånare i kommunen är det högsta i landet.
Edsby slott

Kumulativt antal avlidna per 10 000 invånare: Region Stockholm … Antalet fall ökar i de flesta regionerna och under vecka 12 var incidensen statistiskt säkerställt högre i 16 av 21 regioner jämfört med veckan innan och i fyra regioner ökade incidensen med mer än 30 procent. Antalet nyinlagda på sjukhus samt på IVA fortsätter att öka nationellt och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Tillväxttakten vad gäller antalet bilar i Stockholms län har den senaste 30-årsperioden varit tre till fyra gånger så snabb som den för befolkningsutvecklingen. Biltätheten i länet har sedan början av 1970-talet och fram till idag ökat från 260 bilar/1000 invånare till en nivå strax över 390 bilar/1000 invånare. 2020-04-07 2019-01-22 Antalet nystartade företag per invånare är betydligt högre i Stockholm än i övriga riket. Stockholms stad ligger främst och nådde under 2015 över 15 nyregistrerade företag per invånare.

De finns nu på statistik.stockholm.se. Fakta om Stockholm. Antal invånare: närmare ca 1,4 miljoner i Stor- Stockholm. Annars ca 850 000. Var ligger Sveriges huvudstad?
Samport support
Fler flyttade från än till Stockholm förra året - SCB

Utav Stockholms läns 26 kommuner kommer Haninge på sjätte plats utifrån befolkningens storlek. Befolkning i Haninge kommun har ökat med nästan 16 000 invånare under de senaste tio åren. Det motsvarar en befolkningsökning på 21 procent, vilket är en högre ökning än under 80- 90- och början av 2000-talet. Smittskydd Stockholm redovisar hur många som är coronasmittade i olika stadsdelar och kommuner.

bygdforbygd.se

Kommunens tätorter. Gnosjö är kommunens centralort med ca 4500 invånare. Uppsala, det landsting med minst antal läkare i primärvården per invånare. I Vårdval Stockholm måste därför ett tydligt tak för antal patienter/läkare sättas  23 feb 2021 Igår den 23 februari 2021 publicerade statistikmyndigheten SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner. Bilden är tydlig: antalet invånare  25 nov 2020 Centrala Stockholm domineras av bostäder byggda före 1960 En analys av utrymmesstandarden mätt som antalet invånare per bostad visar  5 dec 2019 Sveriges större städer får en allt större befolkning som är 80 år eller äldre. En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att den  15 maj 2020 Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2019. I relation till folkmängden anmäls flest brott i region Stockholm.

Ett antal viktiga sakfrågor för stadens fortsatta utveckling invånare. Stockholms attraktionskraft är positiv för stadens utveckling och roll som motor för hela. På andra plats kommer Dalarnas län med 584 bilar.